top of page
Legalizer_logo_horizontal_FINAL2.png

Usługi prawne:

  1. Zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego, rejestracja i zmiany w KRS

  2. Pomoc w otwarciu rachunków bankowych

  3. Pomoc w uzyskaniu nr EORI

  4. Pomoc rejestracji w BDO

  5. Obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego (protokoły Zgromadzeń Wspólników, Rady Nadzorczej, uchwały Zarządu, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań finansowych, zmiany umów spółek, zmiany w kapitale zakładowym oraz w organach spółek, prowadzenie dokumentacji korporacyjnej, sprzedaż udziałów, podwyższenie kapitału zakładowego etc.)

  6. Bieżące doradztwo

 

Doradztwo i obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego jest prowadzona w dwóch językach: po polsku i po rosyjsku. Na życzenie klienta wszystkie dokumenty mogą zostać sporządzone w dwóch językach (polskim i rosyjskim).

bottom of page